salix alba caerulea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix alba caerulea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix alba caerulea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix alba caerulea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix alba caerulea

    Similar:

    cricket-bat willow: Eurasian willow tree having greyish leaves and ascending branches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).