salix sitchensis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix sitchensis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix sitchensis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix sitchensis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix sitchensis

    Similar:

    sitka willow: small shrubby tree of western North America (Alaska to Oregon)

    Synonyms: silky willow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).