salix pyrifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix pyrifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix pyrifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix pyrifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix pyrifolia

    Similar:

    balsam willow: small shrubby tree of eastern North America having leaves exuding an odor of balsam when crushed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).