salix lasiolepis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix lasiolepis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix lasiolepis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix lasiolepis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix lasiolepis

    Similar:

    arroyo willow: shrubby willow of the western United States

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).