salix uva-ursi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salix uva-ursi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salix uva-ursi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salix uva-ursi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • salix uva-ursi

    Similar:

    bearberry willow: dwarf prostrate mat-forming shrub of Arctic and alpine regions of North America and Greenland having deep green elliptic leaves that taper toward the base

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).