quantity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quantity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quantity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quantity.

Từ điển Anh Việt

 • quantity

  /'kwɔntiti/

  * danh từ

  lượng, số lượng, khối lượng

  (số nhiều) số lớn, vô số, rất nhiều

  quantities of people: rất nhiều người

  to buy in quantities

  mua một số lớn, mua rất nhiều

  (toán học); (vật lý) lượng

  unknown quantity: lượng chưa biết; (nghĩa bóng) người lạ, người mà không ai biết tung tích; người mà hành động không ai lường trước được

  electric quantity: điện lượng

  quantity of heat: nhiệt lượng

  (vật lý) âm lượng

  (số nhiều) (kiến trúc) chi tiết thiết kế thi công (một toà nhà...)

  bilt of quantities

  bảng chi tiết thiết kế thi công

  (định ngữ) (kỹ thuật) hàng loạt

  quantity productions: sự sản xuất hàng loạt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quantity

  * kinh tế

  đại lượng

  định lượng

  hàng loạt

  khối lượng

  lượng

  số lượng

  số lượng lớn

  số nhiều

  * kỹ thuật

  đại lượng

  độ lớn

  giá trị

  khối lượng

  lượng

  số lượng

  toán & tin:

  số lượng, lượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • quantity

  an adequate or large amount

  he had a quantity of ammunition

  the concept that something has a magnitude and can be represented in mathematical expressions by a constant or a variable

  Similar:

  measure: how much there is or how many there are of something that you can quantify

  Synonyms: amount