protected zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected zone

    * kỹ thuật

    vùng được bảo vệ

    xây dựng:

    khu vực bảo vệ