protected text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected text.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected text

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    văn bản có bảo vệ