protected file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin có bảo vệ