protected mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ bảo vệ