protected construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected construction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công trình được bảo vệ