protected band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protected band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protected band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protected band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • protected band

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải được bảo vệ