pressurized fluidized bed steam generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized fluidized bed steam generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized fluidized bed steam generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized fluidized bed steam generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pressurized fluidized bed steam generator

    * kỹ thuật

    điện:

    lò hơi tầng sôi tăng áp