pressurized-water reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressurized-water reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressurized-water reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressurized-water reactor.

Từ điển Anh Việt

  • pressurized-water reactor

    * danh từ

    lò phản ứng hạt nhân được làm nguội bằng nước nén