precast unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • precast unit

  * kỹ thuật

  cấu kiện đúc sẵn

  xây dựng:

  chi tiết đúc sẵn

  đơn vị đúc sẵn