precast structures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast structures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast structures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast structures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast structures

    * kỹ thuật

    kết cấu lắp ghép

    xây dựng:

    kết cấu chế tạo sẵn