precast reinforced concrete building nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast reinforced concrete building nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast reinforced concrete building giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast reinforced concrete building.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast reinforced concrete building

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhà bê tông cốt thép đúc sẵn