precast concrete sheet pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast concrete sheet pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast concrete sheet pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast concrete sheet pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast concrete sheet pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc tấm bằng bê tông đúc sẵn