precast concrete anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

precast concrete anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm precast concrete anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của precast concrete anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • precast concrete anchor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    neo bê tông đúc sẵn