petty average nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petty average nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petty average giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petty average.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petty average

  * kinh tế

  chi phí vặt

  tạp thuế ở cảng

  tổn thất mỏ (đường biển)

  tổn thất nhỏ (đường biển)