pencil eraser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pencil eraser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pencil eraser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pencil eraser.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pencil eraser

    Similar:

    rubber eraser: an eraser made of rubber (or of a synthetic material with properties similar to rubber); commonly mounted at one end of a pencil

    Synonyms: rubber

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).