pencil pusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pencil pusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pencil pusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pencil pusher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pencil pusher

    Similar:

    penpusher: a clerk who does boring paperwork

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).