miner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

miner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm miner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của miner.

Từ điển Anh Việt

 • miner

  * danh từ

  công nhân mỏ

  lính đánh mìn, lính chôn địa lôi, lính thả thuỷ lôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • miner

  * kỹ thuật

  thợ mỏ

  xây dựng:

  thợ gương lò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • miner

  laborer who works in a mine

  Synonyms: mineworker