manual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manual.

Từ điển Anh Việt

 • manual

  /'mænjuəl/

  * tính từ

  (thuộc) tay; làm bằng tay

  manual labour: lao động chân tay

  manual workers: những người lao động chân tay

  manual exercise: (quân sự) sự tập sử dụng súng

  (thuộc) sổ tay; (thuộc) sách học

  * danh từ

  sổ tay, sách học

  phím đàn (pianô...)

  (quân sự) sự tập sử dụng súng

 • manual

  bằng tay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • manual

  * kinh tế

  cẩm nang

  làm bằng tay

  sách chỉ nam

  sách giáo khoa

  sách hướng dẫn

  sổ sách

  sổ tay

  sổ tay hướng dẫn

  thủ công

  thực tế chiếm hữu

  * kỹ thuật

  bằng tay

  cẩm nang

  làm bằng tay

  nhân công

  sách chỉ dẫn

  sách hướng dẫn

  sách tra cứu

  sổ tay

  toán & tin:

  sánh hướng dẫn

  cơ khí & công trình:

  tay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • manual

  a small handbook

  of or relating to the hands

  manual dexterity

  requiring human effort

  a manual transmission

  Antonyms: automatic

  doing or requiring physical work

  manual labor

  manual laborer

  Similar:

  manual of arms: (military) a prescribed drill in handling a rifle