magic eye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magic eye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magic eye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magic eye.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magic eye

  * kỹ thuật

  đèn chỉ báo

  đèn chỉ thị

  mắt thần

  điện:

  đèn mắt thần

  điện tử & viễn thông:

  mắt xanh

Từ điển Anh Anh - Wordnet