photocell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

photocell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm photocell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của photocell.

Từ điển Anh Việt

 • photocell

  /'foutəsel/

  * danh từ

  (như) photo-electric cell ((xem) photo-electric)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • photocell

  * kỹ thuật

  đèn quang điện

  ống quang điện

  pin quang điện

  quang bào

Từ điển Anh Anh - Wordnet