length of service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

length of service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm length of service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của length of service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • length of service

  * kinh tế

  thâm niên phục vụ

  * kỹ thuật

  thời gian làm việc

  thời gian phục vụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • length of service

  Similar:

  longevity: duration of service

  her longevity as a star

  had unusual longevity in the company