lengthiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lengthiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lengthiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lengthiness.

Từ điển Anh Việt

  • lengthiness

    /leɳθinis/

    * danh từ

    sự kéo dài dòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet