prolongation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prolongation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prolongation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prolongation.

Từ điển Anh Việt

 • prolongation

  /prolongation/

  * danh từ

  sự kéo dài; sự nối dài; đoạn nối dài thêm

  the prolongation of a straight line: sự kéo dài một đường thẳng

  the prolongation of a wall: sự nối dài thêm một bức tường

  sự phát âm kéo dài (một âm tiết...)

 • prolongation

  sự kéo dài, sự mở rộng, thác triển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prolongation

  * kỹ thuật

  sự kéo dài

  điện:

  độ kéo dài (thời gian)

  toán & tin:

  thác triển

Từ điển Anh Anh - Wordnet