protraction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

protraction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm protraction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của protraction.

Từ điển Anh Việt

 • protraction

  /protraction/

  * danh từ

  sự kéo dài

  sự kéo ra trước, sự duỗi (của cơ duỗi)

  sự vẽ theo tỷ lệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet