ira gershwin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ira gershwin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ira gershwin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ira gershwin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ira gershwin

    Similar:

    gershwin: United States lyricist who frequently collaborated with his brother George Gershwin (1896-1983)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).