iraki nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

iraki nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm iraki giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của iraki.

Từ điển Anh Việt

 • iraki

  /i'rɑ:ki/ (Iraqi) /i'rɑ:ki/

  * tính từ

  (thuộc) I-rắc

  * danh từ

  người I-rắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • iraki

  Similar:

  iraqi: a native or inhabitant of Iraq

  the majority of Iraqi are Arab Shiite Muslims although Sunni Muslims control the government

  iraqi: of or relating to Iraq or its people or culture

  Iraqi oil

  Iraqi refugees