happening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

happening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm happening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của happening.

Từ điển Anh Việt

  • happening

    /'hæpniɳ/

    * danh từ, (thường) số nhiều

    sự việc xảy ra, chuyện xảy ra; biến cố

    what a stranger happening!: thật là một sự việc kỳ quặc!

Từ điển Anh Anh - Wordnet