materialise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materialise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materialise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materialise.

Từ điển Anh Việt

 • materialise

  /mə'tiəriəlaiz/ (materialise) /mə'tiəriəlaiz/

  * động từ

  vật chất hoá

  cụ thể hoá; thành sự thật; thực hiện

  the plan did not materialize: kế hoạch không thực hiện được

  hiện ra (hồn ma...)

  duy vật hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet