fond regard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fond regard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fond regard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fond regard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fond regard

    Similar:

    attachment: a feeling of affection for a person or an institution

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).