fondue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fondue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fondue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fondue.

Từ điển Anh Việt

 • fondue

  * danh từ

  nước xốt đun

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fondue

  cubes of meat or seafood cooked in hot oil and then dipped in any of various sauces

  Synonyms: fondu

  hot cheese or chocolate melted to the consistency of a sauce into which bread or fruits are dipped

  Synonyms: fondu