experimental packet switching service (epss) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

experimental packet switching service (epss) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm experimental packet switching service (epss) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của experimental packet switching service (epss).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • experimental packet switching service (epss)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ chuyển mạch gói thử nghiệm