experimental communications satellite (ecs) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

experimental communications satellite (ecs) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm experimental communications satellite (ecs) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của experimental communications satellite (ecs).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • experimental communications satellite (ecs)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vệ tinh thông tin thử nghiệm