equipment initiated interrupt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equipment initiated interrupt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equipment initiated interrupt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equipment initiated interrupt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equipment initiated interrupt

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự gián đoạn do thiết bị