equal level echo path loss (elepl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

equal level echo path loss (elepl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm equal level echo path loss (elepl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của equal level echo path loss (elepl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • equal level echo path loss (elepl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    suy hao đường truyền tiếng vọng có mức bằng nhau