end post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • end post

  * kỹ thuật

  cột biên

  xây dựng:

  cột đầu hồi

  trụ cổng (cầu)

  giao thông & vận tải:

  tấm cách điện đầu ray