enderon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enderon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enderon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enderon.

Từ điển Anh Việt

  • enderon

    * danh từ

    lớp nội bì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • enderon

    * kỹ thuật

    niêm mạc