endmost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endmost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endmost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endmost.

Từ điển Anh Việt

  • endmost

    /'endmoust/

    * tính từ

    tột cùng, chót, xa nhất