end face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • end face

  * kỹ thuật

  mặt cuối

  mặt đầu

  mặt mút

  xây dựng:

  gỗ lát đường

  gương lò cuối