end cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • end cell

  * kỹ thuật

  điện:

  ắcqui cuối

  ắcqui điều chỉnh

  phần tử acquy cuối