end of transmission block (etb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end of transmission block (etb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end of transmission block (etb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end of transmission block (etb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • end of transmission block (etb)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  kết thúc khối truyền (ETB)

  điện tử & viễn thông:

  kết thúc khối phát