end mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • end mark

  * kỹ thuật

  dấu kết thúc

  toán & tin:

  dấu hiệu kết thúc

  điện tử & viễn thông:

  nhãn kết thúc