end lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

end lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm end lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của end lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • end lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện dùng mâm cặp