eastern red-backed salamander nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eastern red-backed salamander nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eastern red-backed salamander giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eastern red-backed salamander.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eastern red-backed salamander

    common salamander of eastern North America

    Synonyms: Plethodon cinereus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).