dutch elm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dutch elm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dutch elm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dutch elm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dutch elm

    any of various hybrid ornamental European shade trees ranging from dwarf to tall

    Synonyms: Ulmus hollandica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).